Lege jakinarazpena

ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOPERATIBA ELKARTEAK, webgune honen titular gisa, Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legeak agintzen duenari jarraiki, lege ohar hau sortu du:
Webgune honetatik nabigatzeak “Lege ohar” honetan jasotako baldintzak betetzea dakar. Baldintza horiek eguneratu egin daitezke, aldizka eta aldez aurretik abisurik eman gabe.
Webgunetik nabigatzeak esan nahi du erabiltzaileak baldintza horiek ondo ulertu dituela eta onartzen dituela.

ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOPERATIBA ELKARTEAK, webgune honen titular gisa, Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legeak agintzen duenari jarraiki, lege ohar hau sortu du:
Webgune honetatik nabigatzeak “Lege ohar” honetan jasotako baldintzak betetzea dakar. Baldintza horiek eguneratu egin daitezke, aldizka eta aldez aurretik abisurik eman gabe.
Webgunetik nabigatzeak esan nahi du erabiltzaileak baldintza horiek ondo ulertu dituela eta onartzen dituela.

Webgunea eguneratu eta aldatzea
Artez Euskara Zerbitzua Kooperatiba Elkarteak eskubidea du bai bere webguneko edukiak bai konfigurazioa eta aurkezpena aldatu edo ezabatzeko, aldez aurretik abisurik eman gabe, eta horregatik inolako erantzukizunik hartu gabe. Kasu horretan, lege ohar berria indarrean sartuko da, www.artez.net webgunea erabiltzailearen esku jartzen den momentutik.

Informazio orokorra
-Izen soziala: Artez Euskara Zerbitzua Koop. E.
-Egoitza soziala: Luzarra, 10. 48014 DEUSTU (BIZKAIA)
-Sozietate hau Euskadiko Kooperatiben Erregistroan inskribatuta dago: 1434 orria. 1 sekzioa, 97.0.007 zenbakia.
-IFK: F-95015897
-Posta elektronikoko helbidea: artez@artez.net   

Jabetza intelektuala
ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOPERATIBA ELKARTEA www.artez.net webguneak dituen eduki guztien jabea da (datu baseak, irudiak eta argazkiak, marrazkiak, grafikoak eta testu fitxategiak barne). Edukien hornitzailea ere izan daiteke horien jabea, lizentzia edo lagapenaren bitartez. Jabego intelektualaren nazioarteko nahiz estatuko arauek babesten dute, bereziki Jabego Intelektualaren Legearen Testu bateginak, apirilaren 12ko 1/1996 Errege Dekretuak onartutakoa. Erabiltzaileek konpromisoa hartzen dute webgunean jarritako edukiak aipatutako Legea, morala, ohitura egokiak eta ordena publikoaren arabera erabiltzeko.Beraz, debekatuta dago edukiak erreproduzitzea, banatzea edo osorik edo zati batean komunikatzea, ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOPERATIBA ELKARTEAREN berariazko eta idatzizko baimenik gabe. Erabiltzaileak ez du ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOPERATIBA ELKARTEAren edo hirugarrenen jabetza intelektual edo industrialaren eskubideen kontrako jokabiderik izango, horrekin beste inoren intimitate pertsonala edo familiarra urratzen edo bere irudia kaltetzen badu edo moraltasunaren kontrakoa baldin bada. Erabiltzaileak edonola ere kalterik gabe utziko du ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOPERATIBA ELKARTEA bere erabileraren ondorioz egindako edozein erreklamazioren aurrean, judiziala izan zein ez izan. www.artez.net webguneko marka, errotulu, zeinu bereizle zein logoen jabetza ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOPERATIBA ELKARTEArena da eta behar den eran erregistratuta egongo dira. Erabiltzaileari ez zaio inolako ustiapen eskubiderik lagako, webgunea ondo erabili ahal izateko beharrezkoa denaz harago.Testu, datu eta marrazki teknikoen jabetza ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOPERATIBA ELKARTEArena edo informazioa hornitu duten erakundeena da. Elementu horiek ezin ditu beste inork aldatu, kopiatu, eraldatu, bestelakotu, erreproduzitu, egokitu edo itzuli, eduki horren titularraren berariazko baimenik eduki ezean. Testu, datu eta diseinu grafikoak erabilgarri jartzeak ez du esan nahi, inolaz ere, titulartasuna laga denik, edo ustiatu, erreproduzitu, hedatu, eraldatu, banatu edo helarazteko eskubidea eman denik, www.artez.net webgunearen bidezko erabileraz kanpo betiere.

Webgunearen edukia
ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOPERATIBA ELKARTEA ez da erabiltzaileek edukien gainean egiten duten erabileraren ondoriozko kalteen erantzulea izango, ezta indarreko legearen araberako arau-hausteen erantzulea ere. Ez daukagu erantzukizunik webgune honetatik esteka edo bilatzaile bidez sar daitekeen hirugarrenen web orrietan dagoen informazioaren gainean.

Estekak
www.artez.net webgunearekin lotura bat sortu nahi duten bestelako webguneetako titularrek, bestetik, honako konpromisoa hartu behar dute: ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOPERATIBA ELKARTEAren logotipoa agertzen ez den beste web gune batekin loturarik ez sortzea. Halaber, ezin dute faltsua, zehaztugabea, edo okerra den adierazpenik egin, horrekin huts eragiten badute, edo oro har, legearen aurkakoa bada.Era berean, webgunearekin lotura bat sortu nahi duten bestelako webguneetako titularrek, honako edukia duten webguneetarako loturarik ez sortzeko konpromisoa hartu behar dute: izaera arrazista, xenofoboa edo pornografikoa dutenak, edo terrorismoaren apologia egiten dutenak eta, oro har, ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOPERATIBA ELKARTEAren izen ona edo irudia edonola kaltetu dezaketenak. www.artez.net webgunearekin hiperestekak sortzeak ez du esan nahi, halabeharrez, ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOPERATIBA ELKARTEAK lotura egin duen webgunearen titularrarekin merkataritza-harremanak dituenik edo harekin elkartuta dagoenik. Hiperestekak orri nagusirako edo atariaren hasiera-orrirako sarbidea emango du soilik, baina ez ditu inolaz ere erreproduzituko. Ez da frame-rik edo markorik sortuko webgunearen gainean. Ez da Adierazpen faltsurik edo desegokirik egingo ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOPERATIBA ELKARTEARI buruz. Ez da adierazi edo ulertarazi behar ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOPERATIBA ELKARTEAK lotura hori baimendu duela edo lotura ezarritako webgunean eskaini edo eskura jarritako zerbitzuak edonola ikuskatu edo bereganatu dituela. Hiperesteka egoteak ez dakar inolaz ere ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOPERATIBA ELKARTEAREN eta ezarri duen enpresaren arteko harremanik, ezta bere edukien edo zerbitzuen onarpenik edo onespenik ere. Webgunean hiperestekak egotearen helburua informazioa ematea da. Horregatik, ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOPERATIBA ELKARTEAk ez du berariaz ezer adierazten, ez inplizituki inongo bermerik ematen aipatutako webgunean eskaintzen diren argibideen edota produktuen nahiz zerbitzuen inguruan.

Aspektu teknikoei buruzko argibideak
ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOPERATIBA ELKARTEAK ez du inolako erantzukizunik edukiko Interneterako konexioak irauten duen bitartean ekipo informatikoetan eman daitezkeen arazo tekniko edo hutsen gainean, ezta hirugarren pertsonaren bat modu ez legitimoan sartzeagatik sortu daitezkeen kalteen inguruan ere, ARTEZ EUSKARA ZERBIZUA KOOPERATIBA ELKARTEAREN kontroletik kanpo badaude. Era berean, ez dugu erantzukizunik edukiko ematen dugun informazioaren hutsune edo akatsen ondorioz erabiltzaileak jasan ditzakeen kalteen inguruan, baldin eta informazio hori gurea ez den iturri batetik badator. www.artez.net webguneak zehaztasunik ezak, hutsegite nabarmenak, zehaztugabetasunak edo akatsak izan ditzake. ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOPERATIBA ELKARTEAK ez du ezein kasutan bermatzen bere webgunean dauden datuen egiazkotasuna, zehaztasuna eta gaurkotasuna. www.artez.net webgunera sartzen den erabiltzaileak ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOPERATIBA ELKARTEA zeinahi erantzukizunetik kanpo uzten du, fidagarritasuna, erabilgarritasuna edo itxaropen faltsuak direla eta.

Legeriaren araberako araudia eta ezarri beharreko jurisdikzioa
www.artez.net web orriaren "Lege Oharra" eta gainerako eduki guztia honako lege-arauei jarraituz egin da: Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Legea, Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoa Garatzeko Araudia onartzen duen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretua, eta uztailaren 11ko 34/2002 Legea, Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuei buruzkoa; eduki hauek edozein unetan aldatu daitezke, indarreko legerian izandako aldaketei egokitzeko. Eta aplikagarria izango da "Lege oharraren aldaketak" izeneko atalean adierazitakoa. Web orri honen erabilera librea eta doakoa da, eta erabiltzaileek bertan sartu eta nabigatu dezakete, betiere ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOPERATIBA ELKARTEAren orri honen "Lege Oharra" eta arlo horretan ezarri beharreko Espainiako legeria betetzen badira. ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOPERATIBA ELKARTEAren orri honen zehaztasunak eta baldintzak direla-eta sortzen diren auzietarako, Espainiako legeria aplikatuko da, eta erabiltzailearen bizilekuko Auzitegi eta Epaitegiek izango dute auziak ebazteko eskumena, bizilekua Espainian baldin badu, eta Bilboko Auzitegi eta Epaitegiek, bizilekua Espainiatik kanpo badin badu, eta espresuki egiten dio uko legokiokeen beste edozein foru edo jurisdikziori.

www.artez.net webguneko cookie eta aplikazioen erabilera

Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez jakinarazi nahi dizugu www.artez.net webgunean eta aplikazioetan cookieen inguruan zein erabilera egiten dugun. Cookieen helburua erabiltzaileen nabigazioa erraztea da: webguneko zein lekuetatik ibili diren, erabiltzaile izena zein izan den, edukiak ikusteko lehentasunak eta konfigurazioak eta abar gogoratzen ditu eta erabiltzaile bakoitzari interesgarria izan ahal zaion informazioa eskaintzen dio.

Zer dira cookieak?
Cookie bat ordenagailuan edo webgunera sartzeko erabiltzen ari garen gailuan deskargatzen den fitxategi bat da (Smartphone, tablet, konektatutako telebista….). Cookieei esker, webgune batek erabiltzaile baten edo bere ekipoaren ohiturei buruzko datuak gorde eta berreskuratu ditzake, eta daukaten informazioaren eta ekipoa erabiltzeko moduaren arabera, erabiltzailea bera identifikatzeko erabili daitezke.
Cookie bat ordenagailu edo bestelako gailu batean gordetzen da, et helburu nagusia erabiltzailea identifikatzea da, gure webgune edo aplikazioetan dabilen bitartean. Webgune batek cookie bat ezarri dezake nabigatzailean, horren lehentasunek horretarako aukera ematen badute. Nabigatzaile batek webgune bati aukera ematen dio soilik berak ezarrita dituen cookieetara sartzeko, ez beste webgune batzuek dituztenetara.
www.artez.net webguneko orri eta aplikazioetan hirugarrenen cookieak erabiltzen dira, eta jasotako bisiten inguruko datu estatistikoak jasotzeko aukera ematen dute; horrela, bisitaren unean indarrean egon litezkeen publizitate kanpainen jarraipena egiteko aukera dago.

Zergatik dira garrantzitsuak?
Ikuspuntu teknikotik, webguneek modu arinagoan funtzionatzen dute, erabiltzaileen lehentasunetara egokituta; esaterako, hizkuntzaren aukeraketaren kasuan, herrialdeko monetaren kasuan edo sartzeko erabiltzen den gailua detektatuz.
Webgunearen edo erabiltzaileen aurkako zibererasoak zailtzen edo eragozten dituzte, babes eta segurtasun mailak ezarriz.
Baliabideen kudeatzaileek cookietan pilatutako datu estatistikoak ateratzeko aukera daukate, horrela zerbitzuen kalitatea eta esperientzia hobetzeko.
Erabiltzaileei ematen diegun publizitatea optimizatzeko aukera ematen du.

Zein cookie mota erabiltzen ditu webgune honek?
- Cookie propioak: Editoreak berak kudeatzen duen eta erabiltzaileak eskatzen duen zerbitzua ematen den ekipo edo domeinu batetik erabiltzailearen ekipo terminalera bidaltzen diren horiek dira.
- Hirugarrenen cookieak: Erabiltzailearen ekipo terminalera bidaltzen dira editoreak kudeatzen ez duen ekipo edo domeinu batetik; cookieen bidez datuak lortzen dituen beste erakunde batek kudeatzen duen ekipo batetik, hain zuzen.
- Saioko cookieak: Erabiltzailea webgune batera sartzen den bitartean datuak bildu eta gordetzeko diseinatutako cookie mota bat da.
- Cookie egonkorrak: Cookie mota honetan datuek terminalean gordeta jarraitzen dute eta horietara sartu eta tratatu egin daitezke, cookiearen arduradunak zehaztutako denbora epe batean. Denbora tartea oso aldakorra izan daiteke kasu batzuetatik beste batzuetara; minutu batzuetakoa edo urteetakoa ere izan daiteke.
- Azterketa cookieak: Guk zein hirugarrenek tratatuta, erabiltzaile kopurua kuantifikatzeko aukera ematen digute, eta horrela erabiltzaileek gure zerbitzuaren gainean egiten duten erabilerari buruzko neurketa eta azterketa egiteko aukera daukagu. Horretarako, gure webgunean egiten den nabigazioa aztertzen da, eskaintzen ditugun zerbitzu eta produktuak hobetzeko helburuarekin.
- Publizitate cookieak: Publizitate eremuak ahalik eta modu eraginkorrenean kudeatzeko aukera ematen dute. Publizitate eremu horiek editoreak bere zerbitzua ematen duen web orri, aplikazio edo plataforman gehitu dituenak dira. Kudeaketa hori egingo da editatutako edukia edo iragarkien maiztasunaren arabera, beste irizpide batzuen artean. Jokabidezko publizitate cookieak: Editoreak webgune batean, aplikazio batean edo eskatutako zerbitzua ematen duen plataforma batean sartu dituen publizitate eremuak ahalik eta modu eraginkorrenean kudeatzeko aukera ematen duten horiek dira. Cookie horiek erabiltzaileen jokabideari buruzko informazioa gordetzen dute. Horretarako, nabigatzeko ohiturak behatzen dira, eta horrela, ohituren araberako publizitatea erakusteko profil espezifiko bat garatzeko aukera dago.

Era berean, gure produktu edo zerbitzuen inguruko iragarkiren bat daukan webguneren bat bisitatu edo e-postaren bat jasotzean, posible da zure nabigatzailean cookieren bat instalatzea. Cookie horrek aukera emango digu zure bilaketarekin erlazionatutako publizitatea erakusteko eta erlazionatutako iragarkien kontrola garatzeko, esaterako, zenbat aldiz ikusten diren, non agertzen diren, zein ordutan ikusten diren, eta abar.

Cookieak ezeztatu eta ezabatzea
Zuk zure ekipoan instalatutako cookieak baimendu, blokeatu edo ezabatu egin ditzakezu, zure ordenagailuan instalatutako nabigatzailearen aukerak konfiguratuz. Zure nabigatzailean cookieak instalatu ezin badira, baliteke gure webguneko atal batera ere ezin sartzea, edo Zerbitzuaren funtzionaltasun batzuk desgaituta geratzea.

COOKIEAK DESAKTIBATZEA
Erabiltzaileak –edozein unetan- aukeratu dezake zein cookie eduki nahi dituen erabilgarri webgune honetan, bere nabigatzailearen konfigurazioaren bidez. Ondoren adierazten dizugu nola kontsultatu ditzakezun nabigatzaile eta dispositibo nagusien loturak;

Internet Explorer™-rako :
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari™-rako:
http://support.apple.com/kb/ph5042
Chrome™-rako:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Firefox™-rako:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web
Opera™-rako:
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Android-erako
http://support.google.com/android/?hl=en
Windows Phone-rako
http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changingprivacy-and-other-browser-settings.aspx
Blackberry-rako:
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
Edozein cookie dela eta aurreko taulan adierazitako opt-out sistemak (sistema horiek eragin dezakete ekipoan “errefusatze cookie” bat instalatzea, desaktibatze aukera funtzionatzeko); edo hirugarrenen beste tresna batzuk, on-line eskuragarri daudenak, erabiltzaileek cookieak antzeman ahal izateko bisitatzen dituen lekuetan eta horiek desaktibatzea kudeatzeko (esaterako, Ghostery: http: //www. ghostery. com/privacy-statement,http: //www. ghostery. com/faq).

COOKIEAK Google Analytics:
(__utma, __utmb, __utmc, __utmz)
Erabiltzaileek webgunean egiten duten nabigazioari buruzko informazio anonimoa biltzen dute. Helburua bisiten jatorria eta antzeko datu estatistiko batzuk ezagutzea da.
Google-ren pribatutasun zentroa
Google Analytics-en desgaitze-osagarria
 
Cookieak onartzea
Behin cookieei buruzko politikaren berri izanda, nabigatzen jarraitzen baduzu, ulertuko dugu webguneak eta aplikazioek erabiltzen dituzten cookieak onartzen dituzula. Hala ere, cookieen konfigurazioa aldatu ahal duzu edozein unetan, nabigatzaileak cookie horiek onartzeko edo ez onartzeko, edo nabigatzaileak abisatzeko zerbitzari batek cookie bat gorde nahi duenean. Jakinarazi nahi dizugu cookieak blokeatu edo instalazioa ez onartzekotan, posible dela zerbitzu batzuk erabilgarri ez egotea, edo zerbitzu batzuetara ezin sartzea edo webguneak eta aplikazioek ematen dizkizuten baliabide guztiez baliatu ezin izatea.

www.artez.net-en berezko cookieen erabileraz gain, hirugarrenei aukera ematen diegu cookieak ezartzeko eta ordenagailuan horietara sartzeko. Enpresa horien cookieen erabilera eremu honetatik nabigatzera lotuta dago.

www.artez.net-ek eskerrak eman nahi dizkizu cookieen erabilera onartzeagatik. Horrek lagundu egiten digu datu zehatzagoak lortzen. Gure webgune eta aplikazioen eduki eta diseinuak hobetu eta zure lehentasunetara egokitu ahal izateko.

www.artez.net orriak zerbitzu bereziren bat eskainiko balu eta bestelako aurreikuspen espezifiko batzuk zehaztuko balitu datu pertsonalen babesari eta cookieen erabilerari dagokionez, hauen gainean lehentasuna izango dute zerbitzu berezi horretarako adierazitakoak.

Webgune honetara edo aplikazio honetara lehen aldiz sartzean, leiho bat ikusiko duzu, eta bertan cookieen erabilerari buruzko informazioa emango zaizu. Gainera, “cookieen politika” kontsultatu ahal izango duzu. Cookieen erabilera onartzen baduzu, nabigatzen jarraitzen baduzu edo loturaren batean klikatzen baduzu, ulertuko dugu cookieei buruzko politika onartzen duzula eta beraz zure ekipo edo dispositiboan instalatzeko baimena ematen duzula.

PRIBATUTASUN / COOKIE POLITIKAREN EGUNERAKETA ETA ALDAKETAK
www.artez.net-en web orriek Cookieei buruzko Politika hori alda dezakete legearen edo arauen eskakizunen arabera, edo politika hori Datuen Babeserako Espainiako Agentziak emandako jarraibideetara egokitzeko. Horregatik, Erabiltzaileei gomendatu nahi diegu aldian-aldian begiratzeko.
Cookieei buruzko Politikan aldaketa esanguratsuak ematen direnean, erabiltzaileei jakinaraziko zaie, bai webgunearen bidez, edo hala badagokio, erregistratuta dauden erabiltzaileei mezu bat bidaliz.